https://adlinnews.ir

آدلین نیوز امیر یوسفیان

طرح «طراوت» بانک صادرات را برای ایجاد طراوت در تولید ملی برنامه‌ریزی کردیم

امیر یوسفیان

معاون اعتباری بانک صادرات ایران گفت: بانک صادرات ایران در راستای حمایت از زنجیره تولید تا مصرف کالاهای ایرانی، طرح «طراوت» را برای سالی آماده کرده بود که در نخستین دقایق تحویلش، از سوی مقام معظم رهبری «رونق تولید» نام گرفت.

جمعه, ۱۴ تیر ۱۳۹۸