https://adlinnews.ir

آدلین نیوز شهید دکتر بهشتی

ترجیح «تلخی برخورد صادقانه بر شیرینی کاذب منافقانه» در اندیشه ها و تفکرات شهید دکتر بهشتی

شهید بهشتی

۷ تیر مصادف است با شهادت دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران صدیق امام خمینی(ره)، اما در این بین دکتر بهشتی مانند خورشیدی بود که در بین دیگر ستارگان آسمان منوّر انقلاب اسلامی، تلألو و پرتو افشانی می کرد.

سه شنبه, ۷ تیر ۱۴۰۱