تبلیغات

سرپرست مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اعلام کرد؛

پیش بینی برداشت افزون بر ۱۵۰۰۰ تُن آلبالو از ۱۶۵۰ هکتار باغات زیر کشت این محصول در آذربایجان غربی

سرپرست مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: پیش بینی می شود ۱۵ هزار و ۲۰۰ تُن آلبالو از سطح تقریبی یک هزار و ۶۵۰ هکتار باغات سطح کشت...

اقتصادی