تبلیغات

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی خبر داد؛

بهره برداری از ۱۴۹ طرح کشاورزی در آذربایجان غربی با اعتباری بالغ بر ۳۳۲ میلیارد ریال همزمان با هفته دولت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: 149 طرح عمرانی، اقتصادی و تولیدی بخش کشاورزی با اعتباری بالغ بر 332 میلیارد ریال همزمان با هفته دولت در آ...

کشاورزی