تبلیغات

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی:

مقررات بانکی اخذ اعتبارات توسط سرمایه‌گذاران برای راه‌اندازی واحدهای بسته بندی تسهیل یابد

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: باید مقررات بانکی اخذ اعتبارات توسط سرمایه‌گذاران برای راه‌اندازی واحدهای سورتینگ و بسته بندی تسهیل یابد...

کشاورزی